Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Ống đồng Thái Lan

ng đồng LHCT dạng cuộn chất lượng cao dành cho ngành nhiệt lạnh (air-conditioning and refrigerant - ARC).
  
  

Diameter/ Length(mm)

0.51

0.61

0.71

0.81

0.91

1.0

Length/ (m)

4.75

x

x

x

x

 x

x

15/100

6.35

x

x

x

x

x

x

15/100

7.94

 x

x

x

x

x

 x

15/100

9.52

 x

x

x

x

x

 x

15/100

12.7

 

 x

x

x

 x

 x

15/100

15.88

 

 x

x

x

 x

 x

15/100

19.05

 

 

x

v

 v

 v

15/100

22.22

 

 

x

x

x

x

15/100

               

 

Outer Diameter: 3/16′(4.76mm) ~ 1-1/8(28.58mm)
Wall Thickness: 0.016′(0.41mm) ~ 0.05(1.27mm)
Length: 15m-50m

 1. Standard  Complied: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
 2. Alloy no.: C12200, C1220, TP2
 3. Main Specification: 

ng đồng LHCT dạng cuộn chất lượng cao dành cho ngành nhiệt lạnh (air-conditioning and refrigerant - ARC).
  
  

Diameter/ Length(mm)

0.51

0.61

0.71

0.81

0.91

1.0

Length/ (m)

4.75

x

x

x

x

 x

x

15/100

6.35

x

x

x

x

x

x

15/100

7.94

 x

x

x

x

x

 x

15/100

9.52

 x

x

x

x

x

 x

15/100

12.7

 

 x

x

x

 x

 x

15/100

15.88

 

 x

x

x

 x

 x

15/100

19.05

 

 

x

v

 v

 v

15/100

22.22

 

 

x

x

x

x

15/100

               

 

Outer Diameter: 3/16′(4.76mm) ~ 1-1/8(28.58mm)
Wall Thickness: 0.016′(0.41mm) ~ 0.05(1.27mm)
Length: 15m-50m

 1. Standard  Complied: ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
 2. Alloy no.: C12200, C1220, TP2
 3. Main Specification: 
Sản phẩm khác

Fanpage
Thống kê truy cập
 • 1
 • 46
 • 61
 • 788
 • 1412
 • 4766
 • 43329

02862726255