Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Máy nén Kulthorn

huyên cung cấp máy nén lạnh Kulthorn cho máy điều hòa, máy tủ đông sử dụng trong hệ thống dân dụng, công nghiệp.

1. Máy nén Kulthorn 1/2 HP

 Máy nén Kulthorn: AE 2416ZK-SR

Thông số chung

           alt

• Model             : AE 2416ZK-SR

• Công suất       : 1/2 HP

• Tác nhân lạnh : R404A

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 10.5 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

 

2. Máy nén Kulthorn 3/4HP

 Máy nén Kulthorn: AE 2428ZK-SR

Thông số chung

          alt

• Model             : AE 2428ZK-SR

• Công suất       : 3/4 HP

• Tác nhân lạnh : R404A

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 10.5 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

3. Máy nén Kulthorn 1HP

 Máy nén Kulthorn: WJ 2435ZK-P

Thông số chung

          alt   

• Model             : WJ 2435ZK-P

• Công suất       : 1 HP

• Tác nhân lạnh : R404A

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 10.5 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

4. Máy nén Kulthorn 1.5HP

 Máy nén Kulthorn: WJ 2455ZK-P

Thông số chung

          alt  

• Model             : WJ 2455ZK-P

• Công suất       : 1.5 HP

• Tác nhân lạnh : R404A

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 10.5 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

5. Máy nén Kulthorn 2 HP

 Máy nén Kulthorn: AW 2464ZK

Thông số chung

          alt

• Model             : AW 2464ZK

• Công suất       : 2 HP

• Tác nhân lạnh : R404A

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 10.5 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

6. Máy nén Kulthorn 1/2 HP

 Máy nén Kulthorn: AE 4474EK

Thông số chung

          alt

• Model             : AE4474EK

• Công suất       : 1/2 HP

• Tác nhân lạnh : R22

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 10.5 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

7. Máy nén Kulthorn 1 HP

 Máy nén Kulthorn: WJ 5510EK

Thông số chung

          alt

• Model             : WJ5510EK

• Công suất       : 1 HP

• Tác nhân lạnh : R22

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 15 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

8. Máy nén Kulthorn 1.5 HP

 Máy nén Kulthorn: WJ5516EK

Thông số chung

          alt

• Model             : WJ5516EK

• Công suất       : 1.5 HP

• Tác nhân lạnh : R22

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 19 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

9. Máy nén Kulthorn 2 HP

 Máy nén Kulthorn: AW 5522EK

Thông số chung

          alt

• Model             : AW 5522EK

• Công suất       : 2 HP

• Tác nhân lạnh : R22

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 20 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

10. Máy nén Kulthorn 3 HP

 Máy nén Kulthorn: AW 5532EK

Thông số chung

          alt

• Model             : AW 5532EK

• Công suất       : 3 HP

• Tác nhân lạnh : R22

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 22 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

 

  Đặc biệt:

  - Miễn phí vận chuyển trong phạm vi Thành Phố Hồ Chí Minh, nếu ngoài phạm vi trên thì tùy theo số lượng, giá trị đơn hàng bên công ty chúng tôi sẽ đưa ra mức phí vận chuyển cụ thể và hợp lý nhất.   

huyên cung cấp máy nén lạnh Kulthorn cho máy điều hòa, máy tủ đông sử dụng trong hệ thống dân dụng, công nghiệp.

1. Máy nén Kulthorn 1/2 HP

 Máy nén Kulthorn: AE 2416ZK-SR

Thông số chung

           alt

• Model             : AE 2416ZK-SR

• Công suất       : 1/2 HP

• Tác nhân lạnh : R404A

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 10.5 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

 

2. Máy nén Kulthorn 3/4HP

 Máy nén Kulthorn: AE 2428ZK-SR

Thông số chung

          alt

• Model             : AE 2428ZK-SR

• Công suất       : 3/4 HP

• Tác nhân lạnh : R404A

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 10.5 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

3. Máy nén Kulthorn 1HP

 Máy nén Kulthorn: WJ 2435ZK-P

Thông số chung

          alt   

• Model             : WJ 2435ZK-P

• Công suất       : 1 HP

• Tác nhân lạnh : R404A

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 10.5 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

4. Máy nén Kulthorn 1.5HP

 Máy nén Kulthorn: WJ 2455ZK-P

Thông số chung

          alt  

• Model             : WJ 2455ZK-P

• Công suất       : 1.5 HP

• Tác nhân lạnh : R404A

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 10.5 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

5. Máy nén Kulthorn 2 HP

 Máy nén Kulthorn: AW 2464ZK

Thông số chung

          alt

• Model             : AW 2464ZK

• Công suất       : 2 HP

• Tác nhân lạnh : R404A

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 10.5 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

6. Máy nén Kulthorn 1/2 HP

 Máy nén Kulthorn: AE 4474EK

Thông số chung

          alt

• Model             : AE4474EK

• Công suất       : 1/2 HP

• Tác nhân lạnh : R22

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 10.5 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

7. Máy nén Kulthorn 1 HP

 Máy nén Kulthorn: WJ 5510EK

Thông số chung

          alt

• Model             : WJ5510EK

• Công suất       : 1 HP

• Tác nhân lạnh : R22

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 15 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

8. Máy nén Kulthorn 1.5 HP

 Máy nén Kulthorn: WJ5516EK

Thông số chung

          alt

• Model             : WJ5516EK

• Công suất       : 1.5 HP

• Tác nhân lạnh : R22

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 19 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

9. Máy nén Kulthorn 2 HP

 Máy nén Kulthorn: AW 5522EK

Thông số chung

          alt

• Model             : AW 5522EK

• Công suất       : 2 HP

• Tác nhân lạnh : R22

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 20 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

10. Máy nén Kulthorn 3 HP

 Máy nén Kulthorn: AW 5532EK

Thông số chung

          alt

• Model             : AW 5532EK

• Công suất       : 3 HP

• Tác nhân lạnh : R22

• Nguồn điện     : 220V/1P/50Hz

• Khối lượng     : 22 Kg

• Xuất xứ    :  Thái Lan

• Giá          :   Liên hệ

 

  Đặc biệt:

  - Miễn phí vận chuyển trong phạm vi Thành Phố Hồ Chí Minh, nếu ngoài phạm vi trên thì tùy theo số lượng, giá trị đơn hàng bên công ty chúng tôi sẽ đưa ra mức phí vận chuyển cụ thể và hợp lý nhất.   

Sản phẩm khác

Fanpage
Thống kê truy cập
  • 1
  • 46
  • 75
  • 802
  • 1426
  • 4780
  • 43343

02862726255