Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

Ampe kìm dạng kim Apech HL 9206

Đặc tính

-      Màn hình analog.

-      Đáp ứng tiêu chuẩn EN61010-1 CAT II 600V

Thông số

DCV

60V ± (3% FSD)

ACV

150/300/600V ± (3% FSD)

ACA

10/50/100/250/500A ± (3% FSD)

Điện trở

X1/X100 ± (4% FSD)

Nhiệt độ

0o ~ 100oC (thang X100)

Kích thước

198 x 80 x 36 mm

Trọng lượng

320g

Đặc tính

-      Màn hình analog.

-      Đáp ứng tiêu chuẩn EN61010-1 CAT II 600V

Thông số

DCV

60V ± (3% FSD)

ACV

150/300/600V ± (3% FSD)

ACA

10/50/100/250/500A ± (3% FSD)

Điện trở

X1/X100 ± (4% FSD)

Nhiệt độ

0o ~ 100oC (thang X100)

Kích thước

198 x 80 x 36 mm

Trọng lượng

320g

Sản phẩm khác

Fanpage
Thống kê truy cập
  • 1
  • 46
  • 71
  • 798
  • 1422
  • 4776
  • 43339

02862726255